แผนที่บ่อบาดาล


    
ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
หมายเลขบ่อ :
สถานที่ :
ที่ตั้ง :
ความลึกพัฒนา :
เมตร
ระยะท่อกรอง :
เมตร
ระดับน้ำบาดาล :
เมตร
ความลึกสำรวจ :
เมตร
การสำรวจธรณีฟิสิกส์ :
คำอธิบายชั้นดิน/หิน :
ตัวอย่างชั้นดิน/หิน :
ELog :
การใช้น้ำ :
กราฟข้อมูลระดับน้ำ
คุณภาพน้ำบาดาลเบื้องต้น
pH :
EC :
TDS :
Temp :